De inhoud

Ben Roest zonlicht en drubbels

Benieuwd wat dit  inhoudt

Deze website is  opgebouwd uit  een paar honderd  kaarten en brieven.  Lieve mensen hebben een tekst geschreven. Vanuit alle streken en ieder met haar of zijn eigen woorden.  Je leest en ziet  hier dus de originele, vaak handgeschreven  teksten.

Zij omvatten ” alles ”  van wat we elkaar  aan gezondheid, leven en liefde  wensen  kunnen.  Zij ontroeren en bemoedigen mij.  Sommige hebben meditatieve waarde. Ik heb bij iedere kaart  een eigen liefdevolle tekst gemaakt. 

Zo ontstaat een bezinningstekst.  Over gezondheid en ziekte. Over levenskracht. Over levensbeschouwing. Over zaken waar we wakker van liggen. Over menslievendheid. Herstel en geduld. Over God en ’t Goddelijke. Over volharden. Over onze sombere stemming. Over beloven en geloven

Dat lijkt allemaal zwaar en gewichtig.  Maar  mijn stukjes zijn  licht opgeschreven. Het zijn er nu twee honderd en ik ga dat aanvullen tot driehonderd  Ik noem ze  dus :  Opfrisser

 

De ‘ fris’ van: met frisse moed.

De ‘fris’ van: fris en fleurig

Er fris tegenaan gaan. 


Bekijk alle Opfrissers…