DSCN5554

KIJK naar de HANDEN

De afbeelding toont  Maria de moeder van Jezus met  haar zoontje.  Een van haar namen is: Moeder van altijddurende bijstand. We zien twee paar handen. Van moeder en kind. En een rechterhand linksonder op het doek.  Die is niet van de moeder en ook niet  van haar zoon.

Ik ga verder met die ene. Ik vermoed dat de ontwerper van dit borduurwerk hiermee de hand van God de Vader toont. Zo laat  hij/zij zien, dat God  de mensen beschermt en draagt.  Op verschillende wijzen wordt in de bijbel  de hand van God genoemd. Voorbeeld: ook daar zal uwe hand mij ( een mens )leiden. Laat uwe hand mij te hulp komen.

Met zijn hand(en) doet  God voor mensen  werken van barmhartigheid én doet de mensen smart aan.  Uw hand was dag en nacht zwaar op mij nedergedaald.

De handen van mensen symboliseren rechtvaardigheid en genezing.  Handen worden uitgestoken voor het gebed. Voor zegening. Handen in handen duidt op verbondenheid. De rechterhand is krachtig en de linkerhand passief.

En dan de mensen handen in de zorg. Die hebben een enorme bereik. Dat zijn allemaal ‘grote handen’. Iedereen weet van de handen aan het bed. Van al die verpleegkundigen en verzorgenden. Niet te overschatten waarde.

En dan mijn eigen handen. Die zijn meer dan het dubbele waard geworden, sinds mijn dwarslaesie.  Omdat die gelukkig nog wel goed functioneren, heb ik een grotere mate van zelfredzaamheid  behouden.

Ja onze handen.

maak het goed.zo goed als je kunt

ben

 

 

 

Laat een reactie achter