hoesterk[1]

Deze GEEST helpt je.

Januari 2022  Een nieuw kabinet.

Maar niets wijst erop dat wij, inwoners van Nederland, daar tevreden mee zijn. Groningers hebben er nauwelijks nog vertrouwen in, dat deze regering  het vraagstuk van de aardbevingen oplost. In vele plaatsen demonstreren  mensen die tegen het inenten zijn.  Milieubewegingen  melden zich.

We weten allemaal van de toeslagenaffaire. Rechters  hebben naar hun eigen werkwijze gekeken.  Hun oordeel. Ze zijn te hard geweest tegen  de slachtoffers van deze crisis.  Ze hebben de wetten te zwaar meegeteld in hun vonnis. Dat had zo niet gemoeten.

De rechters hebben niet gehandeld in De Geest van de WET.  Zij zagen de “verdachten”als schuldigen. Zonder aandacht te hebben te hebben voor  andere kanten van de kwestie. Ze hebben geen oog voor de narigheid en onrechtvaardige toestand.  Ze zagen niet dat de overheid haar burgers als fraudeurs beschouwt.. Als minderwaardige burgers die niet willen luisteren.

We kunnen wel ongeveer aangeven, wat we met  de geest van de wet bedoelen.   In  de geest. Dat betekent dat je de man of vrouw met meer aandacht benadert. Niet een onwrikbare vonnis. Maar het oordeel uitstellen en andere waarden bij de mens zien. Het betekent dat je je meer verdiept in de ander.  Met aandacht voor andere kanten van deze mens. De mens is een geestelijk wezen.  De mens  ervaart betekenis en zin  in zijn of haar leven. Daarmee bepaal je, hoe je je leven doet. Hoe je je gedraagt. Hij/zij probeert zo een samenhang in het leven op te bouwen.

Je spiritueel  ( Spiritus= Geest) leven is alles in je, waarmee je je leven leidt. Zie het als een soort krachtcentrale.  Die levert  vermogen. En dan: Zing, huil, bid, lach, werk en bewonder.  Zo wordt je leven vol. Je bent er vol van. Je wordt geholpen.

maak het goed . zo goed als je kunt

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter