diepte

de DIEPTE

Boten en schepen vragen om een juiste diepte van het vaarwater, om hun vaart te kunnen voortzetten. Het zijn de mensen van de loodsdienst die de route van de schepen aangeven. Zij weten  van elke vierkant meter het waterpeil.  Als de kapiteins van de schepen elke keer in iedere haven de veilige dieptes zou moeten opzoeken, dan zou het niet zo vaart lopen met zijn schip.

Misschien kent u het gezegde. “God heeft je wel een behouden aankomst  beloofd, maar geen gemakkelijke tocht.”

Stille wateren, diepe gronden.  Om aan te geven dat iemand  diep in zichzelf gekeerd is: maar geen mens kan volledig peilen van wat er allemaal in hem of haar rondgaat.  Het onbekende, het onpeilbare.

Om ons  iets van vroeger te herinneren, moeten we  diep in ons geheugen tasten. En wat te zeggen van hoogtepunten en dieptepunten. Chaos en problemen  wisselen zich  af met vreugde, geluk en welzijn.

Hier hebben we ook de kwestie van dingen die hoger zijn en boven. En met dingen, die lager zijn en diep onder. Dat beweren we ook van mensen. “Hoger en boven” hebben een betere naam dan “diep en onder”

Helemaal onze ziele roerselen kennen? Aan wie is dat gegund?  We moeten ons zien te redden met al deze posities. Daar hebben we soms ook loodsmensen bij nodig.  Eigen vriend -inn-en,  gezinsleden, hulp,- en zorgverleners  kunnen dan redding bieden. Het mooiste is dan ieder zo’n loods in zijn of haar omgeving heeft.

maak het goed. zo goed als je kunt

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter