niet uitleggen

ze kunnen het UITLEGGEN

Je zult vast wel eens een gesprek hebben gevoerd met een zorgverlener. En toen gemerkt hebben, dat je moeite had met de uitleg van hem/haar.  Vakjargon, onbekende woorden  of lange zinnen. Terwijl zowel de hulpverlener als jij  goed weten dat het belangrijk is elkaar goed te begrijpen.

Een goede uitleg  zorgt voor  duidelijkheid en geruststelling. Vanmorgen las ik nog een artikel hierover. Met een voorbeeld. De ervaring  van patiënt is, dat de arts zich te weinig in de situatie van de cliënt verplaatst. Hierdoor ontstaat er wrevel bij de cliënt die maar niet helder krijgt, waarom de  voorgestelde behandeling hem tegenstaat.

In het algemeen kunnen we er van uitgaan dat zorgverleners hun  best doen om goed  te praten met hun cliënt/patiënt .

Er zitten gewoon  wel een paar lastige kanten aan het gesprek.  De specialist weet over jouw aandoening of ziekte veel meer dan jezelf. Maar jij weet meer over jouw situatie en je leef omstandigheden.

Neem de ouderen diabetes. Arts en patiënt zijn het er over eens dat hier sprake van is. Voor het succes van de behandeling is het van groot belang dat de cliënt thuis naar zijn eetgewoontes kijkt. En naar de mate van beweging en naar sociale contacten. Hoe de cliënt dat allemaal moet waarmaken is een heel karwei.

Iets uitleggen kan ook heel rauw op je dak vallen. Die informatie had je niet verwacht. Diepe zucht. Als je de kamer van de arts uit bent, wie kan je dan effen steunen.  Met wie kun je er over praten?  Praat erover met een bekende.

maak het goed . zo goed als je kunt

ben

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter