leven tussen

je leidt JE LEVEN

Een  verhaal in de Bijbel vertelt de genezing  door Jezus van een doofstomme.   ‘Stom’ slaat  er dan op dat hij niet kan spreken.  Om een lichamelijke, medische reden. Maar dat hij niet mocht spreken

Je kunt het ook zo lezen dat de man nooit de gelegenheid kreeg zich over iets uit te spreken. Hij was opgevoed met gezegden als: mond dicht: spreken is zilver, zwijgen is goud. Als je dat durft te zeggen. En: wat verkoop je allemaal rare praatjes.  Wat een onzin.(  E.D)

De doofstomme heeft in zijn leven niets  kunnen zeggen. Hij is “stom” gemaakt. Hij leefde in een samenleving die hem heeft uitgestoten. Genezing door Jezus betekent voor de man, dat hij nieuwe levenskracht voelt om  nu wel zijn leven te leiden, zoals hij dat wilde. Om zich uit te spreken waarover hij wilde.

Tussen welke mensen kom je te leven?  Waar  heeft je “wiegje” gestaan.  Hoe was  de gezondheidszorg in jouw  woon omgeving?.

Tussen welke mensen kom je te leven? Het is een hard gelag voor ouders als ze zien hoe hun kind steeds verder verstrikt raakt in de drugwereld. Tussen mannen die  een jongere  eerst een paar tientjes gunnen om voor hen te werken. Om later nooit meer aan hun invloed en macht te kunnen ontkomen. Tussen de jongeren van de wijk groep, die je  steeds verder inpalmen. In hun rijk.

Deze jongeren en volwassenen kunnen ook niet meer vrij uit spreken. In die zin zijn ze echt ‘stom’ gemaakt.

Er zijn wel zieke mensen, die voelen dat ze monddood zijn gemaakt. ” Naar mijn verhaal luistert niemand. ” is dan hun bittere conclusie.  Er is nog veel te doen. Er is nog veel te vertellen.

maak het goed, zo goed als je kunt

ben

 

 

 

Laat een reactie achter