respect

>>je verwacht RESPECT

Soms lees je paginagrote teksten, waarin het over respect gaat. Dan wordt dit respect aangevoerd in de  strijd tegen allerlei vormen van discriminatie zoals: racisme, haat tegen LHBTI+ers  en antisemitisme.

De afgelopen dagen stonden in het teken van de herdenking van 11 september 2001. De verwoesting van de Twin Towers.  Amerika kenner en columnist Kennedy schrijft;

We willen niet meer denken aan het algemeen belang, maar individueel genieten van een oppervlakkig leven in een wereld waar dat kon, maar die niet meer bestaat. We hebben geen visie op het streven naar een goede samenleving en blijken niet in staat om daar gezamenlijk invulling aan te geven. 9/11 heeft deze armoede blootgelegd, maar hoe kunnen we hieraan ontsnappen?

Ik merk dat ik in de war raak van wat in de vorige zinnen staan.  Ik kan wel tientallen voorbeelden  geven waar dat respect in onze omgang met elkaar ontbreekt.Van bepaalde beroepen is bekend dat er een tekort aan respect is. Dat aantal stijgt.

We worden ook hufterig voor elkaar.  Wie provinciale TV nieuws programma’s volgt, hoort geregeld, dat chauffeurs de hoek van een huis eruit rammen. Dat bewoners de straat op gaan, want de buurt is onveilig door de snelheidsmaniakken.

Het kan ook niet zo zijn dat patiënten en cliënten in het algemeen altijd gelijk hebben. Het mooiste is als wij ook wel tot tien gaan tellen in sommige gevallen. Ook al valt het leven met een ernstige ziekte of aandoening ons zwaar en kunnen we weleens uit onze slof schieten:      ……..   …  respect doet er toe

maak het goed. zo goed als je kunt

ben

 

 

Laat een reactie achter