eenlidlijdt[1]

wie word je het Naast

Iemand heeft dit briefje  geschreven, met in het achterhoofd een paar verzen uit de bijbel. Ik vermoed dat enkele aparte zinsdelen met elkaar verbonden zijn.

In het boek Leviticus 19. vs 18 . Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste  lief als jezelf. ik ben de  HEER.

Bij Mattheus   5. vs 43 jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijanden haten”

Uit de eerste brief van Paulus aan de inwoners van  1 Korintië 12. vs 26  Wanneer èèn lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.  Wanneer èèn lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere mee in de vreugde.

De woorden van Paulus  sluiten het meest aan bij de tekst van het kaartje.  Wanneer een lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.

Ik lees het als een programma. Als een   Een to do punt.

Dat is.  Maak werk van ziekte en lijden. Wees er niet onverschillig over. En dit geldt  van mens tot mens.  Tot wie je ’t meest nabij/naast komt.

maak het goed. zo goed als je kunt

 

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter