probeer

probeer

Beste Bezoekster. Goeiendag.♠

Voor kinderen op de basisscholen is het nu volop vakantie. Toch komen honderden van hen ook in deze weken  naar hun school. Zij krijgen extra les in taal en rekenen. Hun ouders proberen dit, omdat zij hopen dat hun zoontje of dochtertje het komend jaar gemakkelijker mee kan doen in de volgende groep.

Ik bracht wegens  mijn aandoening  zes maanden door in een revalidatiecentrum. Daar draait het iedere dag om je grenzen op  zoeken. Om zo te  proberen een stapje verder te komen.

Ik lees een boekje over krachtige lessen in persoonlijke verandering. In het onderdeel de KERN  van de twaalf hoofdstukken, komt het woordje proberen niet voor. Wel éénmaal:  uitproberen

Als ik de auteur mag geloven, is het nu belangrijker dat je je iets voorneemt. Dat je een impuls  moet geven aan je doen. Het gaat om een betere balans. Wilskracht en doorzettingsvermogen? Ja, maar  je moet je wensen en dromen waarmaken.     ( benti)

En dan. Als je iets alleen maar probeert, is je kans om te slagen heel klein; bijna nul.

Ik was gisteren nog bij een schoonzus, die lijdt aan dementie. Zij was jarig en het was goed en prettig om daar met de andere bewoners van de gesloten afdeling iets feestelijks van te maken. Met veel voldoening. Maar dat vraagt inzet. En het komt vaak neer op gewoon maar iedere keer PROBEREN.

Ik lees veel over de omgang  tussen personeel en mensen met dementie. Kort geleden las ik een prachtig ingezonden brief van iemand in de zorg. Zij schrijft dat het het allermoeilijkst is om met deze mensen om te gaan. Als een bewoner of bewoonster tientallen keren per dag dikke trien zegt of vet varken. Of  “Houd je bek.” Menslievendheid, volhouden en deskundigheid zijn hier broodnodig.

maak het goed. zo goed als je kunt

 

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter