schemeren

>> kijk je naar de HORIZON

 

We hebben wel interesse en gevoel voor de horizon.  Foto’s ervan zien we te kust en te keur. Als we het over onze toekomst hebben , zetten we  stippen aan de horizon. Dat doel wil ik bereiken.

Ook  bij overlijden van een medemens gebruiken we het beeld van de horizon. De dode dierbare verdwijnt voor ons levenden achter de horizon, en aan gene zijde  komen anderen hem of haar tegemoet. Ik vind dat een mooi beeld. Ofschoon het niet veel oplost over de dood en het hiernamaals. Ik heb genoeg aan dit beeld.

We zeggen ook wel dat we onze horizon willen verruimen. Je wilt gewoon meer van een zaak af weten.  Dit laatste zien we in de zorg gebeuren. Internet verschaft ons onbeperkte  informatie over alle kwalen en ziektes. We gaan  goed geïnformeerd met ons klachten naar de huisarts. Die ervaren steeds meer dat patiënten/cliënten ( goed?) op de hoogte zijn van hun klachten en zo naar het gesprek komen.

In de zorg hebben we het ook over een lichte verbetering aan de horizon. Zwak licht, maar al wel licht. Iets meer uitzicht. Maar ik besef  goed  dat dit uitzicht niet voor ieder is weggelegd.

Je leven is echt een grote chaos geworden. Door ziekte, financiële tegenvallers, schulden, ruzie, geweld, drugs en  trauma’s uit je kinderjaren is je horizon aan diggelen gevallen. Ga naar je huisarts of een vertrouwd persoon in de wijk. Je hoeft maar één persoon te vinden die je kan helpen. Om wat licht aan de horizon te zien.

maak het goed. zo goed als je kunt.

ben

 

Iemand in gevangenschap zien geen horizon

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter