geworteld

>> voel je je GEWORTELD

In onze tijd voeren adoptiekinderen  felle debatten over hun roots. Ze eisen van de overheid meer informatie over hun biologische ouders. Volwassenen gaan ook op zoek naar hun roots, als hun biologische vader onbekend is. Bekende en onbekende landgenoten hebben grote belangstelling voor hun stamboom.

Pas nog zag ik hoe een van hen voor de stam van een dikke boom stond. Zijn verhaal: ‘u kijker ziet wel de stam. Maar niet die kolossale  partij wortels van deze boom onder mij. Ik wil die wel kennen.’

Mensen zoeken naar hun roots of wortels van de familie waar zij toe behoren.  Zij willen dan weten wie hun voorouders   zijn en wat die in hun lange of korte leven gedaan hebben. Van een vriendin  weet ik dat het voor haar een grote  knoop in haar leven blijft. Zij verliet meer dan dertig jaar geleden haar geboorteland en verhuisde naar Nederland.

Ik heb acht jaar op een r.k. internaat/kostschool geleefd. Van de 365 dagen van het jaar was ik meer dan 300 dagen niet thuis. Nu ik meer dan vijftig jaar verder leef, voel ik het gemis van het samen opgroeien met broers en zussen in het dagelijks leven van toen. Hoe was hun humeur, hoe kwamen ze van school thuis, hoe reageerden ze op elkaar en op hun ouders. Enz.  Soms voel ik dat ik nu die achter- en ondergrond mis.

Ik vraag me af of mijn dwarslaesie er aan bijdraagt dat ik nu die goeie ouwe tijd mis.

 

 

maak het goed. zo goed als je kunt

 

ben

 

 

 

 

Laat een reactie achter