geworteld

voel je je GEWORTELD

In onze tijd voeren adoptiekinderen  felle debatten over hun roots. Ze eisen meer informatie van de overheid over hun biologische ouders. Volwassenen gaan ook op zoek naar hun roots, als hun biologische vader onbekend is. Bekende en onbekende landgenoten hebben grote belangstelling voor hun stamboom.

Pas nog zag ik hoe een van hen voor de stam van een dikke boom stond. Zijn verhaal: ‘ u kijker ziet wel de stam. Maar niet die kolossale  partij wortels van deze boom onder mij. Ik wil die wel kennen.’

Mensen zoeken naar hun roots of wortels van de familie waar zij toe behoren.  Zij willen dan weten wie hun voorouders   zijn en wat die in hun lange of korte leven gedaan hebben. Van een vriendin  weet ik dat het voor haar een grote  knoop in haar leven blijft. Zij verliet meer dan dertig jaar geleden haar geboorteland en verhuisde naar Nederland.

Tegenwoordig is er een indrukwekkend trend waar te nemen  naar de studie van onze roots in relatie tot de slavernij, de kolonisaties,  witte mannen macht,  en discriminatie in de vorige eeuwen.  Dat kan nog grote gevolgen krijgen. Laten we het allemaal onder ogen zien. Ten bate van zoveel andere mensen.

Wat de gezondheidszorg aangaat. Ik denk dat we nog veel mensen nodig hebben die de studie naar de wortels van onze gedachten over zieken en “gestoorden” , over ” heksen en andere vrouwen, ter hand nemen. En ook de geschiedenis van zoveel onderdrukte inheemse volkeren.

 

maak het goed zo goed als je kunt.

ben

 

 

 

 

Laat een reactie achter