vol

ALS GEHOOPT

Je hebt een dochter, die 20 jaar geleden uit het gezin is weggegaan.  Zij blijft voor goed weg en heeft zich niet meer laten zien.  Als ouder  hoop je  dat ze eens naar je toekomt.  Of je beslist dat je nooit meer iets met haar te maken wilt hebben. Dat is een harde geschiedenis. Het is niet geworden zoals je hebt gehoopt.

Heb je het over cliënt of liever over patiënt?  Bij cliënt denken we  eerder aan een zakelijke relatie tussen arts en ” zieke “.  Deze  ziet genezing als een product, dat hij/zij  aanschaft.  Dat wordt zo gecalculeerd.  Met een garantietermijn en certificaat. Hij is een afnemer van een zorgproduct. Hij is een consument. Op deze zelfingenomen en rationele wijze zal de cliënt weinig op hebben met hoop.

Maar dan de patiënt, -dat is de geduldige. Hij gaat met klachten naar de arts. In het gesprek zoeken  beiden naar wat er aan de hand is . En bespreken ze wat de volgende stap is. In deze sfeer spelen  bij de patiënt vooral het verlangen en de hoop op beterschap een rol.

In het echte bestaan zullen we als zieken wel iets van beide kanten meedragen.  De een meer als de zelfingenomen cliënt, de ander meer als patiënt met hoop op beter.

Op een gegeven moment in je leven krijg je de behoefte om erop terug te kijken. Voor de een kan dat een grote voldoening geven met een gevoel van trots of fierheid.  Je bent geslaagd en gelukkig.  Voor een ander levert dit een vervelend beeld op.  Het leven kent zijn tegenvallers. Het leven lijkt mislukt.  Niets of weinig is geworden als  gehoopt.

 

 

maak het goed. Zo goed als je kunt.

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter