wild

ken jij de WILDERNIS

Op de kaart is een kudde runderen in Flevoland te zien.  In de Oostvaardersplassen. Neem ik aan.   Ze noemen het gebied ook  de wildernis met de grote grazers.

In de Dikke Van Dalen  lees ik het gezegde: iemand de wildernis insturen. Klinkt als iemand het bos in sturen. Dit betekent dan dat een instantie iemand niet wil helpen.

Gisteren verscheen de  definitieve versie van het onderzoek naar het handelen van de gemeente in Oss rond de inwoner die zich in brand heeft gestoken. Met dodelijke afloop. De commissie stelt vast dat de gemeente beslist moeite heeft gedaan om de man te helpen: bijvoorbeeld met een huis zoeken. Maar de gemeente is te vroeg opgehouden met het helpen van  haar inwoner.       Een familielid stelt meteen voor 100 % vast dat het rapport niet deugt. De gemeente heeft de man veel te weinig geholpen. Is Oss nu echt zo’n wildernis als het om de bejegening van deze burger gaat?

In de zorg spreken we niet zo gauw van een wildernis. Bruikbaarder is het om te spreken van een woekering: van cellen bijvoorbeeld. Of van corona virussen.  Die stellen artsen en onderzoekers voor grote  vragen. Wereldwijd  is een leger aan onderzoekers aan de arbeid om een oplossing te zoeken tegen al deze besmettingen.

Die wildernis .Het is voer voor  complotdenkers, die belijden dat regeringen in vele landen de boel op zijn beloop laten. Om uiteindelijk met een paar enkelingen over te blijven. Laten we die  gedachtegang proberen om te buigen.

Bekommer jij je om deze wildernis?

maak het goed. zo goed als je kunt.

ben

Laat een reactie achter