ikbenbij

IK BEN BIJ je

Met de tekst van dit kaartje heb ik lange tijd geen raad geweten. Dat komt door het zinnetje:  Ik ben bij mijn zus.

Vandaag gaat het goed komen!   De drie woordjes ik, ben en  bij verbinden me met de godsnaam.  Ik ben die ik ben. JHWH.  Of   Aanwezige.    Wezer.    Adonai.    Ene en Enige

Afgelopen zondag heb ik  in  de kerkdienst de overweging gehouden over Jesaja 63.   We hoorden en lazen over de  benauwdheid van  de Hebreeën/Joden onder het juk van farao’s, de koningen in Egypte.

En hoe JHWH,   Heer onze God aanstuurde op de uittocht uit Egypte. Zo redde  God zijn volk.  Zo is Hij aanwezig.

Zuster Antoinette Berendse  heeft  voor de volle 100%  gekozen om aanwezig te zijn bij  beroofde, arme en onderdrukte Filipijnse vrouwen en mannen.  Haar inzet was onvoorwaardelijk. Zij zegt het zelf; ” Wat er ook met mij gebeurt.  Ik ben bij het Filipijnse volk ” Zij komt om bij een grote ramp met een veerboot. ” Dat was geen toeval.”

Vrienden en vriendinnen zeggen van haar. ”  Haar aanwezigheid bij de Filippijnse mensen was ook geen toeval.”

Zo heb ik het  over de aanwezigheid van  God  bij zijn/haar mensen gezegd: ” Als God Aanwezig is, dan is dat geen toeval

maak het goed . zo goed als je kunt.

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter