weten

wat wil je WETEN

“Tegen beter weten in, ben je toch door blijven lopen,” hebben enkele mensen  me wel verweten, toen onduidelijk was waar mijn klachten met lopen  mee te maken hadden.

Ik denk wel dat het voorkomt dat patiënten zich een beetje aan de oppervlakte houden als het gaat over de ernst van een aandoening. Dat was bij mij  toch niet het geval.  En het valt ook lang niet mee om de ware en hele  feiten van je ziekte te weten.

Op dit moment zijn er overal over de wereld inentingsprogramma’s  tegen het coronavirus in uitvoering. Sommige inentingsstoffen hebben een kwade naam gekregen.  En groepen mensen weigeren die stoffen en willen perse een ander merk. Ze denken dit  zeker te weten en maken dus een andere keuze.

“Dat wil je toch niet allemaal weten, wat je nog kan overkomen. Dan heb je geen toekomst, geen leven meer.” Ik probeer de stelligheid van deze uitspraken te vermijden. Daar komt bij dat er mensen zijn die sowieso  geen toekomst meer zien. Het leven van hen kan op geen enkele manier zin of betekenis krijgen.

Ik denk dat we voor het overgrote deel van de medisch wetenschappelijke behandelingen op de behandelaars kunnen vertrouwen. Zoals mijn dwarslaesie en veel meer operaties. En bij suikerziekte/diabetes 2 kan wel exact vastgesteld worden wat de dosering van de insuline moet zijn, maar we weten allemaal dat deze wijsheid niet toereikend is. Er speelt zoveel meer. Bijvoorbeeld. de eetgewoonte van de patiënt: de leefstijl. het sociale netwerk: de buurt: het gedrag.

Driehonderd wetenschappers  hebben een pamflet geschreven met het hoofdpunt:  Nederlanders moeten hun wetenschappers blijven vertrouwen. Zij weten het wel. We moeten hen er niet van beschuldigen dat ze maar wat roepen. Illusies, leugens of onjuistheden.  Ik heb nog wel veel vertrouwen in hen.

Heb jij met deze punten te maken?

maak het goed. zo goed als je kunt.

ben

 

 

Laat een reactie achter