wegtegaan

je kent JE WEG

Wijsheid komt met de jaren

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er een

die jij te gaan hebt. En of je wilt of niet.

Die ene weg heb je te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

Kies jij  ook hem? ( naar Hammarskjöld )

 

Ik las net nog een interview met een oud minister. Zij is nu ruim  tachtig  jaar en trekt de conclusie dat de wijsheid niet met de jaren komt. De wijsheid beweegt zich niet in een stijgende lijn  naar boven: naargelang de jaren toenemen.  Ik onderstreep die opvatting wel.  

Het schijnt zo te zijn dat we pas op latere leeftijd ons leven als een weg gaan zien.  In de  eerste,  voorafgaande jaren hebben we wel vele stapjes en stappen gezet. Maar die stappen  samen noemen we geen weg. We geven die fase aan door iets over ons werk te zeggen, over opleidingen en over relaties . ” Ik heb zestien jaar samengewoond met Anne.

Ik heb zevenendertig jaar bij deze baas gewerkt.” Ik heb dertien jaar gestudeerd. Ik ben nu vier jaar dakloos. ”  We hebben het over onze loopbaan, onze carrière.   Tijdens deze levenswerken leren we onze wegen kennen.  We kennen de uitdrukking dat er   meer wegen naar Rome leiden.

Hoe zit dat dan met onze ziektes en aandoeningen?. Sommige mensen  zijn gedurende vele jaren  vertrouwd geraakt met hun  ziekte proces. Dat kunnen ze dan ook hun lijdensweg gaan noemen. Ik lees ook wel eens dat iets een lijdensweg wordt genoemd, maar waarvan ik dan denk dat dat “overdreven “is. Met teveel gevoel voor drama. Een sporter raakt geblesseerd  en kan een paar belangrijke wedstrijden niet mee doen. Wel jammer en sneu, maar begint hier de lijdensweg?

Het beeld van een reis wordt duidelijker, naarmate de tijd verstrijkt en de dood nadert. Je hebt weet van de oorsprong van je bestaan en de gangen die je hebt gelopen. En dan komt -op leeftijd-  de bestemming van je leven in beeld. Ik ga dood, maar is de dood dan ook de bestemming van mijn leven? Zijn er ook andere bestemmingen? Grote levensbeschouwingen kennen ook hun wegen.

En ten slotte maken we de overtocht over de rivier Styx op weg naar het dodenrijk. Ook een bestemming.  Of nemen we een afslag later?

maak het goed. zo goed als je kunt

ben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter