veilig

voor jou VEILIG

Zomaar over onze veiligheid praten  zegt me weinig.   Het gaat mij om het gevoel van veiligheid in ons gewone, dagelijks leven.  Het gaat om je veilig voelen.

Je veilig voelen, ’s avonds als je naar huis fietst.  Of als je  in je scootmobiel  op straat rijdt. Je veilig voelen ook als  je huis  naast een vuurwerk fabriek staat. Je veilig voelen, ook wanneer je gezondheid in gevaar komt door een stal met honderden geiten.

Gisteren is Peter R. de Vries overleden.  Ook gisteren zijn plaatsen in Limburg overstroomd door de hevigste regenbuien in 200 jaar.

We horen  zeer regelmatig over voedsel onveiligheid .  Ik zelf  moet  er steeds op letten, dat ik veilig sta en loop. Geen toeren uithalen. Geen trap opgaan.

In de tekst op het kaartje staat:  Ik ben nergens veiliger dan in de hand van Hem, die Liefde is en eeuwig leven schenkt.

Soms denk ik dat die grote woorden voor mij nu veel te zwaar zijn. Laten we  gaan regelen  dat hier op aarde geen enkel kind of volwassene zich onveilig voelt.  Als gelovig mens houd ik voor ogen dat ik wil meewerken aan een bewoonbare aarde voor ieder mens.  Allereerst moet dat inhouden dat ieder zich veilig voelt.

Maak het goed. Zo goed als je kunt

ben

Laat een reactie achter