waterg

“WAT ERG”

Door de  buiten- gewone  hoge stand van het water is de situatie in Limburg heel gevaarlijk geweest. Wie zag hoe kleine riviertjes in Duitsland veranderden in draaikolkende watermassa’s, die alles wat op hun weg kwam  meesleurden en verwoestten? Die kon alleen maar zeggen. ” Wat erg. Er zijn al zoveel mensen dood.”

Er gebeuren wereldwijd en in de straat waar we wonen onnoemelijk veel nare zaken. Bij al die rampen en tegenslagen gaat onze mond open en we verzuchten: : Wat Erg

Als het om deze nare gebeurtenissen gaat , denk ik steeds aan het volgende zinnetje:   Wat er ook met mij gebeurt.

 

 

WAT ER OOK MET MIJ GEBEURT.  

Deze onvergetelijke woorden komen uit de mond van  zuster Antoinette Berendsen. Zij koos ervoor haar leven in te zetten in de strijd van het Filippijnse volk tegen de dictatuur.

Zij verdronk tussen de eilanden van de Filippijnen, toen de veerboot zonk. Met nog 1500 andere personen……

Er wordt een boekje ter herinnering aan haar uitgegeven.  Met de titel:  wat er ook met mij gebeurt. Deze woorden heeft ze ooit uitgesproken bij een conferentie met haar.

 

 

 

Hopelijk blijven jou  erge dingen gespaard.

 

Maak het goed. Zo goed als je kunt.

 

ben

 

 

Laat een reactie achter