onzebrief

ONZE BRIEF

Mike Boddé schreef het boek PIL  over zijn  leven en zijn depressie, die meer  dan vijf jaar heeft geduurd. In Pil doet Boddé (…)  verslag van deze gitzwarte periode in zijn leven,  waarin ook nog eens zijn broer stierf aan kanker.

Sinds mijn aandoening heb ik  volop belangstelling voor dit soort boeken. Ik schaf ze aan en ga lezen  welke thema’s   de auteur  aankaart uit zijn of haar eigen ziekteproces. Onderwerpen,  waar ik zelf nog geen moment bij stil gestaan heb.

Mijn partner begint in februari 2003 met schrijven.  Mijn dwarslaesie  is dan pas één dag oud of jong. Ze gaat  ook regelmatig een  nieuwsbrief  rond sturen aan familie en vrienden en vriendinnen. ‘ Een brief aan onze dierbaren.’

Mijn partner heeft ook een dagboek bijgehouden.  Nu in 2018 kan ik dat gaan lezen. Dat is wel groter dan  met ” twee woorden. spreken”

Ik heb zelf geen aantekeningen of dagboek  over mijn dwarslaesie. Ik had al genoeg moeite met  de zorgen van de dag en de nacht en wat daar tussen zit. De gesprekjes met de lieve mensen  hielden me een beetje op de been.

Maak het goed. Zo goed als je kunt.

ben

Laat een reactie achter