Stekelig

VAN HARTE

 Als je iemand van harte gelukwenst, dan is dat gemeend.  Het komt vanuit  je hart. Wat je met liefde voor de ander doet.

Als je iets van harte  doet, doe je het niet, omdat het moet. Of omdat het zo hoort. Of omdat iemand het je opdraagt.

Nu dit er zo staat, zie ik wel dat ik met deze bewering toch te krap door de bocht gaat. Ik denk aan de honderdduizenden zorgverleners en aan de paar honderdduizend mantelzorgers. In de coronatijd hebben zij zich van harte ingezet om ieder te helpen die zorg nodig had.  De toewijding aan hun taak is onschatbaar. Dat zij in hun optreden toch enige afstand tot de patiënt houden, is zeer geloofwaardig.

Wat doen we als we iemand beterschap wensen? Soms niet van harte?

We wensen iemand beterschap. Zo laten we de zieke of eenzame  weten dat wij  hopen dat hij of zij niet aan zijn  of haar lot wordt overgelaten. En we geven er mee aan dat we om zijn of haar bestaan geven. Dat we ons ermee verbinden.

Van harte.  Dat dit ook voor jou mag gelden.

Maak het goed. Zo goed als je kunt.

ben

Laat een reactie achter