Pitten

PIT genoeg

In het zaadje van vandaag zit de bloem van morgen.

De graankorrel moet eerst sterven om goede vrucht te dragen.

Met het bijbels idee dat de graankorrel eerst moet sterven, heb ik het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Mensen reikten me deze  woorden wel aan.  Ik heb dat toen naast me neer gelegd. Loop maar naar de pomp met dit soort  harde en onbarmhartige  woorden. Of loop maar een poosje met me mee en voel hoe het voelt als je zoveel verliest.  De mens is geen graan soort!

Misschien kunnen we  het beter hebben over het oogsten van de graan.  Dan slaan  combines  of  mensen met dorsvlegels de korrels uit de halmen.  Dat is ook een vorm van moeten loslaten  Op het graan wordt wel geslagen: zo raak het  los van de halm.   Misschien dat  we ziek zijn beter met dorsen kunnen vergelijken.   Het graan wordt bewaard, maar  de strohalm wordt gedroogd onder de beesten in de stal gegooid.

Met het zaad van vandaag en de bloem van morgen red ik me beter.  Het is momenteel groeizaam weer. In de tuin lopen de zonnebloempitten weer uit. Zo’n  plantje strekt zich inderdaad naar boven uit. Er komt lengte en dikte in.  Je kunt wedstrijdjes houden om de langste zonnebloem te kweken.

Zo’n volwassen zonnebloem is indrukwekkend.

Dus ja  in het zaadje van vandaag…

Maak het goed. Zo goed als gaat.

ben

De onschuld ligt in de knop verborgen, en de deugd uit zich in de bloesem.

 

 

Laat een reactie achter