Verhoren

Is jouw gebed VERHOORD

Deze tekst gaat   over het vervullen  door God van onze wens en van ons gebed. Er ontstaat grote vreugde  en dankbaarheid,  als bidden wordt verhoord. In de katholieke kerk  getuigen  gelovigen ervan dat hun gebeden  zijn verhoord.

Moeilijker wordt het, als ons bidden niet wordt verhoord. “Dan zul je niet  hard genoeg gebeden hebben,” is dan een onterechte reactie.

Iemand vraagt of bidden de samenleving verbetert.   Het antwoord:  Bidden verandert mensen en mensen verbeteren de wereld.

Ik hoorde eens een gesprek tussen twee  vakbondsmensen die beiden in de Filipijnen voor de revolutie hebben gekozen. De een was lid van de Communistische partij en de ander was een radicaal lid van de katholieke kerk.  Voor wie was deze radicale keuze het moeilijkst?

Aan het eind van het gesprek kwamen ze tot de volgende conclusie. Het is voor een christen ‘moeilijker’     om zo’n keuze voor de revolutie te maken. Want hij/zij wil  ook verklaren, dat zijn keuze met zijn/haar geloof heeft te maken. En de communist heeft aan zijn/haar eigen gedachten genoeg.

Hoe zit dat met  genezing als verhoor van je gebed.  De ongelovige gaat met zijn  ziekte verhaal naar de arts, met de vraag of de arts hem kan helpen.  Dat kan hij/zij. En de genezen patiënt gaat zijn weg verder.

De gelovige gaat ook naar zijn arts, die ook hem geneest.  Maar de gelovige zal zijn/haar hele verhaal voor God willen brengen. En hij geeft God de plaats in zijn leven. Voor, tijdens en na zijn ziekte. Ook bij genezing.

Maar het kan ook anders.  In een tv uitzending  vertelt een meneer dat hij het  belangrijk vindt dat er goede middelen beschikbaar komen voor mensen met  een doodswens.  Voor mensen zoals hij, die zelf en op legale wijze hun leven  willen beëindigen.  Hij laat de kijkers weten,  dat hij geen Onze Lieve Heer  heeft, van wie hij toestemming  nodig heeft om te sterven. Hij zei dat zijn leven duurde tot in de kist. En daarna is er niks.

Er valt niks te verhoren. In de ogen van de man moeten artsen en verzekeraars  zijn wens verhoren.  Zo hoort dat te gaan. Vanmorgen staat er nog een artikel over dit onderwerp in de krant.

Maak het goed. Zo goed als je kunt.

ben

Niet alleen jij, wij en  zij bidden, maar alles bidt, ieder ding heeft een ziel die uitziet naar iets dat goddelijk is.

Of

 

Bidden is met de innerlijke stem de volle aandacht aan je naaste schenken

Laat een reactie achter